За нас

pegasus

Условия за ползване

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНАТА СИСТЕМА ЗА ПРОДАЖБА НА АВТОБУСНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО РЕДОВНИ ЛИНИИ НА „ПЕГАСУС ГРУП” ООД

Общите условия за ползване на автоматизираната система за продажба на автобусни билети /системата/ на сайта pegasusbg.com уреждат единствено взаимоотношенията между потребителите на системата (по-долу за краткост наричани ПОТРЕБИТЕЛ) и „ПЕГАСУС ГРУП” ООД, респективно собственик на системата „ПЕГАСУС ГРУП” ООД гр. Русе (по-долу за краткост наричан само „ПЕГАСУС).
“ПОТРЕБИТЕЛ” по смисъла на тези Общи условия е всяко лице, което използва услугите на системата, със свободен общ достъп. 
Настоящите общи условия дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на системата от всеки ПОТРЕБИТЕЛ. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на системата, от първоначалното влизане в нея до напускането й, а в случай на закупуване на автобусен билет – до момента на неговото фактическо получаване.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „ПЕГАСУС“
„ПЕГАСУС” има право да променя каквато и да е информация или материали, в който и да е момент без предварително предизвестие.
„ПЕГАСУС”
има право по всяко време да промени условията на превоза (пътуването).
„ПЕГАСУС”
има право да извършва промени в съдържанието на този сайт и правилата за ползването му без предварително предизвестие.
„ПЕГАСУС”
има право да извършва промени на цени, промоции, разписания, адреси, телефони и др. преди да публикува информацията в сайта.
„ПЕГАСУС”
посредством pegasusbg.com има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ „бисквитки“ (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират. 
Чрез своята автоматизирана система за продажба на автобусни билети „ПЕГАСУС” предлага услугите по продажба на автобусни билети. „ПЕГАСУС” не поема задължението за осигуряване на помощ и инструкции за ползване на системата. 
„ПЕГАСУС” има право да променя технологията, дизайна и функционалностите на сайта, на автоматизираната система за продажба на автобусни билети и на предоставяните услуги без предварително известяване. 
„ПЕГАСУС” има право да ограничи достъпа на отделни или всички свои ПОТРЕБИТЕЛИ до част от услугите или до всички услуги на сайта. 
Лични данни на потребителите се събират чрез тази интернет страница и обработват от „ПЕГАСУС” и неговите партньори единствено за нуждите на предоставянето на онлайн резервация на автобусни билети, при строго спазване на изискванията на законодателството в България. 
„ПЕГАСУС” не носи отговорност за съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които присъстват на сайта pegasusbg.com. Отговорност за тях носят единствено рекламодателите. 
С диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата,
„ПЕГАСУС” посредством pegasusbg.com събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид - дата/час на посещенията на сайта, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра, последен посетен сайт и др. 
За целите на рекламата, както и за социологически и статистически цели, „ПЕГАСУС” може да предоставя на трети лица и медии обобщена информация от сайта pegasusbg.com
„ПЕГАСУС” не гарантира, че потокът информация от и към електронната информационно-търговска система няма да бъде следен и/или записван от трети страни. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите за продажба на билети на pegasusbg.com в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и правила. 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи лична отговорност пред закона за всички свои действия, извършени чрез услугите за продажба на билети на pegasusbg.com. 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с това, че част от персонала на „ПЕГАСУС” в зависимост от задълженията си, има достъп до следната информация: имейл
(e-mail) адрес, IP адреси, и др., но няма право да ги разгласява/разпространява, освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи. 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп, чрез pegasusbg.com до чужди профили и директории, софтуер, мрежи, компютри и други устройства. 
„ПЕГАСУС” не носи отговорност за изложената информация или последиците от ползването на други уебсайтове, до които pegasusbg.com осигурява връзка. 


ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Съдържанието, предоставено от pegasusbg.com (изображения, текстове, видео, лога, марки, софтуер, и т.н.) е собственост на „ПЕГАСУС” и/или на неговите партньори, доставчици и потребители. Всяко пълно или частично възпроизвеждане на съдържанието е предмет на отделно писмено споразумение с „ПЕГАСУС” и/или авторите му.


ПОКУПКА НА АВТОБУСЕН БИЛЕТ
Към момента можете да осъществите онлайн покупка на автобусен билет от автоматизираната система за продажба на автобусни билети само по начин и чрез предвидените за това форми в pegasusbg.com следните стъпки:

  • Изберете желаното направление
  • Изберете дата на отиване и връщане при двупосочен билет
  • Изберете броя пътници и натиснете бутона „намери билет“
  • В отвореното ново меню избирате възможен час на тръгване и натиснете бутона „купи билет“. При двупосочен билет след като сте избрали възможен час на тръгване, изберете и час на връщане на желаната от Вас дата и натиснете „купи билет“
  • В така отвореното меню се съдържа информация за стойноста на билета. В съответните полета задължително въведете Име и Фамилия, телефон, имейл (e-mail) и националност
  • Приемете Общите условия за ползване и Политиката за защита на личните данни и натиснете бутон „плати билет”
  • Следващата стъпка на заплащане на автобусния билет е чрез системата нa ”ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА - FIBANK

„ПЕГАСУС” чрез pegasusbg.com ще Ви уведоми за потвърждаване на извършеното от Вас плащане на закупения автобусен билет, чрез съобщение на указания от Вас имейл (e-mail). Фактическото получаване на билета се осъществява на касите на „ПЕГАСУС” на територията на страната, не по-късно от 20 /двадесет/ минути преди указания час за тръгване, а при особени случаи от шофьора на автобуса при качване.
При фактическо получаване на билета, потребителя /пътника/ указва номер на билета получен, чрез автоматичната система за продажба на автобусни билети на имейл (
e-mail). В случай, че при покупка на билета, потребителя / пътника/ е използвал намаление, при фактическото получаване на билета трябва да предостави документ, който е основание за ползване на намалението. Когато потребителя /пътника/ не представи надлежен документ или се установи нарушение в подадената от него информация, потребителя /пътника/ се задължава да доплати сумата за билета или да се откаже от правото си да извърши своето пътуване, като парите за билета няма да бъдат възстановени. Посочването на непълни или неверни данни в указаните форми може да направи покупката на автобусен билет невалидна. В тези случаи „ПЕГАСУС” не носи отговорност за осъществяванто на покупката на автобусен билет и изълнение на превоза.

ПРОМЯНА НА ДАТА НА ПЪТУВАНЕ, ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ
ПОТРЕБИТЕЛИ, закупили автобусни билети през pegasusbg.com и получили потвърждение за извършените от тях плащания съобразно Общите условия и правила на сайта на указания от него имейл (
e-mail) имат право да променят датата и часа на пътуване, както и да направят отказ, единствено през pegasusbg.com.
Промяна на дата и/или часа на пътуване, може да бъде извършена от лицата закупили билети през
pegasusbg.com чрез следните стъпки, но не по-късно от 24 часа преди часа на тръгване:

·       Натиснете бутона „Управлявай билет“

·       Изберете „Промени дата“

·       Въведете номера на билета и имейл (e-mail) адреса, след което натиснете бутон „Провери билет“

·       Изберете нова дата и/или час на тръгване

·       Приемете Общите условия и натиснете бутон „Плащане”

• За презаверка на билет/и се заплаща такса от 5 (пет) лева.
• При двупосочни билети след използване на първата посока, не е възможно промяната на часа и/или датата на тръгване на втората посока.
• За закъснение по обективни причини превозвачът не носи отговорност.
• Потребители, които не са се явили до указания час на тръгване губят правото за ползване на закупения билет.
• При неосъществяване на пътуването по вина на „ПЕГАСУС”, същата възстановява само стойността на неосъществената част от маршрута.
• „ПЕГАСУС” не носи отговорност за закъснение по график в случаи на независещи от него обстоятелства, като стачки, задръствания, лоши атмосферни условия, катастрофи, техническа авария с превозното средство по време на път и други обстоятелства, които превозвачът не могъл да предвиди и/или предотврати.


ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ НА ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ
Лицата закупили билети за редовните автобусни линии на „ПЕГАСУС”, имат право да се откажат от пътуване и да анулират закупените билети, при следните условия: 
• При деклариран отказ от пътуване от страна на потребител /пътник/ в срок не по-малък от 72 часа преди часа на тръгване по редовната автобусна линия за която е закупен билета, „ПЕГАСУС” възстановява на потребителя /пътник/ 75% /седемдесет и пет процента/ от платената за билета сума.
• При деклариран отказ от пътуване от страна на потребител /пътник/ в срок по-малък от 72 часа и не по-малък от 24 часа преди часа на тръгване по редовната автобусна линия за която е закупен билета, „ПЕГАСУС” възстановява на потребителя /пътник/ 50% /петдесет процента / от платената за билета сума.
• При деклариран отказ от пътуване в срок по-малък от 24 часа, „ПЕГАСУС” не възстановява суми.

Анулация на билет може да бъде извършена от лицата закупили онлайн през pegasusbg.com чрез следните стъпки, но не по-късно от 24 часа преди часа на тръгване:

·       Натиснете бутона „Управлявай билет“

·       Изберете „Анулирай“

·       Въведете номера на билета и имейл (e-mail) адреса, след което натиснете бутон „Провери билет“

·       В отворената информация се съдържа стойноста на неустойката и сумата за възстановяване на билета

·       Приемете Общите условия и натиснете бутон „Анулирай”

• При деклариран отказ от пътуване на презаверени билети, „ПЕГАСУС” не възстановява суми.                               
• При необходимост от възстановяване на сума, платена с карта от страна на потребителя, съответната сума ще бъда възстановена чрез картова операция по същата картова сметка на потребителя.
• Всякакъв вид рекламации се приемат писменно с входящ номер зададен от „ПЕГАСУС” или на имейл
(e-mail)pegasus@pegasusbg.com

УВЕДОМЛЕНИЯ
Може да възникне необходимост „ПЕГАСУС” да се свърже с потребителя /пътника/ преди времето на тръгване по разписание, ако се наложат промени, засягащи пътуването. В такъв случай, когато правите резервация е нужно да предоставите данни за връзка, на които потребителя /пътника/ може да бъде намерен по всяко време (телефонен номер и имейл
(e-mail) адрес). „ПЕГАСУС” не носи отговорност за каквито и да било щети, възникнали в случаи, когато предоставените имейл (e-mail) адрес и/или телефонен номер са неточни, ако пътникът няма достъп до тях или не проверява редовно предоставения имейл (e-mail)  адрес, или ако пътникът не може да бъде намерен на никой от предоставените телефонни номера.

ЦЕНИ
Цените, на билетите обявени на pegasusbg.com са в български лева без ДДС по чл.29 ЗДДС. 
„ПЕГАСУС” си запазва правото да променя цените, обявени чрез pegasusbg.com по всяко време и по свое усмотрение. В случай на промяна на цената, за покупна цена на билета е в сила цената към момента на заплащане от ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством установената за това форма за pegasusbg.com.


ПЪТУВАНИЯ С НАМАЛЕНИЕ
Деца над 11 навършени години, студенти до 26 ненавършени години, ученици и пенсионери имат право на билет с намаление.
Деца над 2 навършени години и 11 ненавършени години пътуват с 50% намаление от стойността на редовния билет.
Бебета до 2 ненавършени години пътуват безплатно, без право на място.


ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ 
„ПЕГАСУС” изисква всички пътници да представят необходимите за пътуване валидни документи преди качване на борда и да се съобразяват с изискванията на държавите от, през и за които пътуват. „ПЕГАСУС” не носи отговорност за допълнителни разходи, възникнали поради отказ да бъде допуснат пътник през гранично пропускателен пункт.
 
При превоза на пътници по редовните автобусни линии на „ПЕГАСУС”, пътниците са длъжни да спазват следните правила:
• „ПЕГАСУС” осигурява на притежателя на билет, превоз по посочения маршрут и на личния му багаж, състоящ се от един куфар или детска количка и един брой ръчен багаж. 
• За всяка багажна единица натоварена в багажните отделения на превозното средство, пътника изисква и получава багажна разписка, съгласно разредбите на чл. 39 от ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ.

Не се допуска превоз на багаж, без издаване на багажна разписка или превоз на багаж, който не принадлежи на пътник, който не пътува в автобуса.
Допълнителен багаж може да се превозва само, ако има възможност и се таксува отделно по валидната към момента тарифа – 15 лв. на единица багаж.
Не се разрешава поставяне и пренасяне в багажните единици, превозвани в багажните отделения на автобусите: 
• На изделия от благородни метали, полускъпоценни и скъпоценни камъни, преносими компютри, компютърни конфигурации (хардуери), GSM апарати, всякаква видео, аудио и фото техника, оптически уреди и/или части и елементи за тях, предмети с нумизматична и художествена стойност, парични средства (независимо от валутата и размера), ценни книжа, документи, пътнически чекове, кредитни и дебитни карти.
В случай на цялостната или частичната липса или повреда на багаж, съдържащ предмети описани в предходното изречение, „ПЕГАСУС”, не носят отговорност и няма да възстновяват тяхната стойност, при евентуално изплащане на обезщетение.
Отговорността на „ПЕГАСУС” за загубени вещи е ограничена до стойността на цената на билета, заплатена от потребителя /пътника/.
Абсолютно се забранява поставяне и пренасяне в багажните единици, превозвани в багажните отделения на автобусите на: 
• Огнестрелни оръжия и боеприпаси / притежаваните от гражданите огнестрелни оръжия и боеприпаси, за самоотбрана, лов, спортни, културни цели и за колекциониране, се превозват като ръчен багаж при спазване на разпоредбите на действащата нормативна уредба/.
Експлозиви и запалителни вещества и устройства.
• Детонатори и фитили, мини, гранати и други заредени с взривни вещества контейнери.
• Фойерверки и други пиротехнически средства.
• Димни бомби и патрони.
• Динамит, барут и пластични взривни вещества и лесно запалими химически вещества.

ПРЕВОЗ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И НАМАЛЕНА ПОДВИЖНОСТ 
С цел спазване на приложимите изисквания за безопастност, установени от международното право, правото на Съюза или националаното право, и с цел спазване на изскванията за защита на вашето здраве и безопастност, установени от компетентните органи, Ви молим преди закупуване на билет/и за превоз на лица с увреждания или с намалена подвижност, да се свържете с нас, за получаване на информация във връзка с безопастностността или осъществимостта на превоза. 

ПРЕВОЗ НА ЖИВОТНИ
„ПЕГАСУС” не превозва животни с изключение на кучета-водачи, пътуващи заедно с нуждаещия се от тях пътник, който разполага с документите, указани в разпоредбите на засегнатите от превоза държави и съответстващи на условията на тези разпоредби.
Ако планирате да пътувате с куче-водач, моля, посочете това по време на резервацията, уведомете телефонния ни център и изпратете следните документи не по-късно от 48 часа преди планирания час на заминаване:
• Удостоверение, че кучето Ви е "признато" куче-водач.
• Всякакъв документ, посочен в разпоредбите на държавите, включени в превоза.

pegasus

Какво казват клиентите за нас?

format_quote
Viktor Emilov
От близо 1 година ползвам услугите на Pegasus Group и съм много доволен. Pegasus е транспортна компания, която кара пътници от няколко български града до Букурещ и летище Отопени всеки ден на изгодни цени, имат няколко офиса във северо-източна България ,служителите са коректни и си вършат работата много съвестно, имат няколко мини-буса ,които са чисто нови и са във отлично състояние. Препоръчвам ви я !
format_quote
Desislava Stancheva
Фирма Пегасус, лично за мен е гарант за сигурност, точност, коректност, вежливост. Бъдете здрави и все така професионалисти!
format_quote
Aglika Stefanova Oltean
Вече няколко пъти пътувам с Пегасус от летище Отопени/Букурещ до Русе и Варна, Надявам се и до София да направят линия... Системата за покупка на билети онлайн е много удобна и сигурна. Има намаление 50% за деца. Колкото пъти съм имала нужда от информация или смяна на мястото за качванe например, една много любезна и организирана госпожа, която отговаря на телефонните обаждания, ме е упътвала, винаги е наясно за какво става дума, дори си спомня имейлите и предишните ни разговори. Автобусите са нови, шофьорите са любезни, При покупка на билетите онлайн срещу резервационния талон шофьорът ни дава билетите, приготвени предварително. Автобусите идват навреме на летището според разписанието. Няма закъснения, мотаене или спиране по трасето.